Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Ett nytt projekt i Fredriksborgskolan.

Fredriksborgskolan är en grundskola som byggs i den nya stadsdelen Gässlösa. Skolan kommer att ta emot runt 850 elever och planeras att stå klar till höstterminen 2024. Det blir en F-9-skola (förskoleklass till årskurs 9) för elever med alla behov. Det kommer därför att finnas både en särskild undervisningsgrupp, en så kallad kommunikationsklass, samt en anpassad grundskola.

Byggnaden blir tre våningar hög och omfattar totalt 13 000 kvadratmeter. Utöver det byggs också en cirka 2 000 kvadratmeter stor idrottshall och vi bygger upp alla inneväggar med Skanska som huvud entreprenör.

Är du vår framtida kund eller bara rent av är nyfiken på oss?

Vi är stolta över att fått utföra flera olika byggtjänster och därmed fått möjlighet att visa vår breda kunskap.