Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

hållbarhet

Vi bryr oss om den globala hållbarhetsövergången

Miljöskador från byggbranschen är omfattande. Här på Rimvydas Byggservice förstår vi vår roll och ansvaret som följer med att vara en del av branschen. Vi bryr oss om den globala hållbarhetsövergången. För att bistå med vår del, siktar vi på att bli bättre varje dag och finna nya vägar att reducera vår inverkan på miljön. Vi vill känna oss stolta över vårt bidrag till en bättre framtid.  

Människorna inom vår verksamhet är lika viktiga som miljön. Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö genom att säkerställa arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa. En välmående arbetare är en bra arbetare och genom att skapa förutsättningar där människor känner sig trygga och mår bra kan vi också bidra till vår ständiga tillväxt av arbetskvalité. 

Som ett mångkulturellt företag är det vår uppgift att skapa förutsättningar där alla känner sig inkluderade och lyssnade på. För att uppnå detta anställer vi ledare som är välutbildade i olika språk och kan interagera på ett smidigt sätt, samt förstå allas behov. I vår verksamhet uppmuntras alla till att uttrycka sina åsikter och bidra till sitt eget och gemensamma bästa 

För oss är samhället vi bor i, med dess invånare, en viktig del av verksamheten och har varit ända sedan starten. Därför stöttar vi lokala idrottsföreningar och andra organisationer som vi anser är viktiga delar i vår bygds välmående. (Dit hör bland annat Hössna Idrottsförening och Ulricehamns Tennisklubb.)  

Vi strävar efter ständig förbättring inom samtliga aspekter av hållbarhet. För oss innebär detta att tillhandahålla de bästa tjänsterna samtidigt som vi tar hand om vår omgivning som inkluderar kunder, arbetare, samhället och naturen 

 

Etiska riktlinje:

För oss är det avgörande att bedriva verksamhet med integritet och ärlighet för att upprätthålla ett gott rykte och bygga förtroende för kunder och andra intressegrupper. Därför har vi strikta etiska och säkerhetsstandarder.

Säkerhet: Vi tar arbetsmiljö och säkerhet på stort allvar. Vi är medvetna om att byggbranschen är en farlig profession och misstag kan leda till skador. Därför följer vi strikt säkerhetsregler och vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga olyckor på våra arbetsplatser. Vi strävar efter att skapa en säker arbetsmiljö för alla våra anställda och underentreprenörer.

Drog- och alkoholpolicy: Vi har en nolltoleranspolicy för droger och alkohol på arbetsplatsen. Droger och alkohol påverkar omdömet och ökar risken för olyckor. Varje anställd som bryter mot denna policy kommer att få disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.

Arbetsmiljö: Vi värdesätter att vara professionell på arbetsplatsen. En respektfull arbetsmiljö är avgörande för att upprätthålla en positiv och produktiv teamkultur. Därför förväntar vi oss att alla anställda behandlar varandra med respekt, värdighet och professionalism. Alla former av diskriminering, trakasserier eller mobbning tolereras inte.

Kontinuerlig förbättring: På vårt företag värderar vi både kontinuerlig förbättring och efterlevnad. Vi tror att det är avgörande att ständigt lära sig och söka nya sätt att förbättra vår verksamhet och praxis för att leverera värde till våra kunder. Därför uppskattar vi kritik och förslag som du kan ha och uppmuntrar alla att dela hur vi kan förbättra våra processer och verksamhet. Samtidigt är vårt åtagande att bedriva verksamheten etiskt, ärligt och med integritet. Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar som styr vår verksamhet.

Om du är intresserad av att lära dig mer om våra etiska och säkerhetsstandarder eller om du har bevittnat eller upplevt beteende som du anser inte överensstämmer med dessa standarder, tveka inte att kontakta oss på mantas@rimasbygg.se.